Detektory PS4Xi


PS4Xi je skupina stacionárnych detektorov rôznych plynov a pár. Zariadenie nepretržite kontroluje okolité prostredie na ich prítomnosť. V prípade dosiahnutia niektorej z dvoch signalizačných úrovní koncentrácie, detektor signalizuje vzniknutý stav signalizačnými diódami LED a prostredníctvom priemyselnej komunikačnej linky RS485. Túto skupinu detektorov v krytí IP54 tvoria tieto modifikácie:

PS41i - metán (CH4)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,5% metánu vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 1,0% metánu vo vzduchu obj.

Detektor PS41i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní
 • technologických prevádzok s možným výskytom zemného plynu
 • skladov zemného plynu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia zemného plynu

PS42i - oxid uhoľnatý (CO)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 50ppm CO vo vzduchu
 2. úroveň - 130ppm CO vo vzduchu

Detektor PS42i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní
 • uzatvorených hromadných garáži
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá v prevádzke(napr. autoservisy)
 • technologických prevádzok s možným výskytom oxidu uhoľnatého
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia oxidu uhoľnatého

PS43i - LPG

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,18% LPG vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 0,36% LPG vo vzduchu obj.

Detektor PS43i je vhodný na použitie najmä do:

 • plynových kotolní (s vykurovaním pomocou LPG)
 • uzatvorených priestorov, kde sa môžu vyskytovať motorové vozidlá s pohonom na LPG (napr. autoservisy, STK strediská)
 • technologických prevádzok s možným výskytom LPG
 • skladov LPG
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia LPG

PS44i - čpavok (NH3)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 30ppm čpavku vo vzduchu
 2. úroveň - 60ppm čpavku vo vzduchu

Detektor PS44i je vhodný na použitie najmä do:

 • chladiarenských a mraziarenských prevádzok
 • technologických prevádzok s čpavkovým hospodárstvom
 • skladov s čpavkom
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia čpavku

PS45i - vodík (H2)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,4% vodíka vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 0,8% vodíka vo vzduchu obj.

Detektor PS45i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom vodíka
 • technologických prevádzok s možným výskytom vodíka
 • skladov vodíka
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia vodíka

PS46i - etanol (C2H5OH)

nastavený na tieto koncentrácie plynu:

 1. úroveň - 0,33% etanolu vo vzduchu obj.
 2. úroveň - 0,66% etanolu vo vzduchu obj.

Detektor PS46i je vhodný na použitie najmä do:

 • laboratórnych priestorov s možným výskytom liehových pár
 • technologických prevádzok s možným výskytom liehových pár (napr. výrobne liehovín, pálenice)
 • skladov liehu
 • všetkých priestorov, kde sa môže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia liehových výparov

Spoločné vlastnosti:

Detektory tejto rady obsahujú obvody kompenzácie teploty a čiastočne kompenzácie vlhkosti detekovaného prostredia. Disponujú tiež funkciou potlačenia studeného štartu. Tento režim eliminuje falošné poplachy pri zapnutí detektora. Tieto detektory tiež obsahujú obvody schopné rozpoznať poruchu snímacieho senzora a poruchu detektora ako celku.

Pamäťový mód je funkcia detektora, ktorá zabezpečuje, že po nabehnutí druhej signalizačnej úrovne už táto bude signalizovaná aj po poklese koncentrácie pod túto úroveň a to až do vynulovania tohto stavu príslušným príkazom po komunikačnej linke RS485. Ani strata napájania detektora nevynuluje tento stav, po opätovnom zapnutí, po inicializácii detektora, znova nabehne do druhej signalizačnej úrovne. Táto funkcia sa nastavuje prepínačom po odobratí predného krytu detektora.

Detektory rady PS4Xi boli navrhnuté na prevádzku na komunikačnej linke RS485. Komunikujú prostredníctvom protokolu Modbus-RTU. Popis komunikácie nájdete v sekcii Technické informácie, v dokumente "Popis komunikácie Modbus - detektory PS4Xi". Všetky technické informácie ohľadom týchto detektorov získate v sekcii Technické informácie, v dokumente "Projekčné podklady PS4Xi".


Chcem sa opýtať na technické informácie, ktoré som nenašiel v projekčných podkladoch.

Chcem si vyžiadať cenovú ponuku.


Technické parametre:

napájanie 12 – 24 DC V
spotreba max 130 pri 12V
max 70 pri 24V
mA
pracovná teplota -20 – +60 °C
pracovná vlhkosť 25 – 90 %Rh
pracovný tlak konštruované pre prevádzku v bežných atmosférických tlakoch  
kominikačná linka RS485  
doba zahrievania min 40 s
doba odozvy 30 – 60 s
doba zotavenia max 5 min
prostredie BNV  
krytie IP54  
podmienky skladovania 0 – 60 °C
0 – 95 %Rh
 
rozmery detektora 115 x 65 x 40 mm
hmotnosť 140 g
odporúčaný kábel Tienený kábel 2x2x0,5 - 2x2x0,8 s krútenými pármi, s impedanciou približne 120 Ohm a kapacitou do 65pF/m. Väčší prierez káblu je vhodnejší. Do celkovej dĺžky linky 200m môže byť použitý kábel s prierezom žíl 0,5mm2, nad 200m až do 1200m kábel s prierezom žíl 0,8mm2. Možné typy káblov sú napr: LAM DATAPAR, J-Y(St)Y, bezhalogénové JXFE-R, ale môžu sa použiť aj káble pre bežnú štruktúrovanú kabeláž FTP alebo STP. Na veľmi malé dĺžky linky (do 50m) sa môže použiť aj menej vhodný kábel SYKFY. Na jednej linke musí byť vždy použitý iba jeden typ kábla!